Up vizitke.lojtra.com » Bozicne Prev Next Slideshow

 Prejšnja slika  Naslednja slika  Index stran  Originalna slika [2013-10-31 12.21.38.jpg - 2.0MB]
2013-10-31 12.16.58
2013-10-31 12.18.17
2013-10-31 12.21.09
2013-10-31 12.21.19
2013-10-31 12.21.32
  2013-10-31 12.21.38.jpg - ø;����l��������ÿÿÿÿ�����4xV4xV4xV4�������`�Š"�èd�����ÿÿ&éM�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�ZMGA01����Cur.ZMGA01CML�018001001509FD1301090F5C010D011601160A01ï�2wë&������T�U�N�A��з�f����I-�ú¿�à=ÿÿ&��HÕÿÿV/�bûÿÿ��Nÿÿè���FLFL�SVN#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����з(�*�(�TQÿÿ����Yè_‚þB��������G+F���������*������������������P��öê��K��z‚��O����7��p����k�hÌ����›��þ�8�����ß��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\‘ü��¾�ï’��_¦��£‘����dX�������·������������Ôd����,/�f����I-�ú¿�à=ÿÿ&��HÕÿÿV/�bûÿÿ��Nÿÿè�JKJKqf�qf�aU�qf�™�™�qf�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�Q3�af�af�af�™�™�qf�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�qf�af�af�A3�qf�™�qf�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�Q3�Q3�A3�1"�1"�1"�Q3�af�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�Q3�Q3�Q3�1"�1"�Q3�aU�aU�aU�af�1"�Q3�aU�aU�aU�aU�Q3�Q3�Q3�1"�1"�aU�aU�Q3�af�aU�Q3�Q3�aU�aU�aU�aU�™�™�af�1"�Q3�aU�Q3�Q3�Q3�aU�af�Q3�aU�aU�aU�aU�™�™�™�1"�Q3�aU�af�Q3�Q3�af�af�Q3�aU�aU�aU�aU�™�aU�Q3�1"�Q3�af�Q3�Q3�Q3�aU�af�Q3�aU�aU�aU�aU�af�af�Q3�1"�Q3�aU�af�Q3�af�af�Q3�Q3�aU�aU�aU�aU�af�af�Q3�1"�1"�af�af�aU�af�af�1"�Q3�aU�aU�aU�aU�af�aU�Q3�1"�1"�A3�af�aU�af�A3�1"�Q3�aU�aU�aU�aU�af�af�Q3�1"�1"�1"�Q3�af�aU�Q3�af�aU�aU�aU�aU�aU�af�af�Q3�Q3�Q3�aU�aU�aU�aU�af�af�aU�aU�aU�aU�aU�af�af�af�af�af�aU�aU�aU�aU�aU�af�aU�aU�aU�aU�aU�af�af�af�af�af�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�aU�JKJK������������²ª���ÛE�,\�þÿ��è�������������Q'�úÿ��œ_�MQ���ôÁ�������������������������������������������������³d�èÿ��ø.�³d�èÿ��ø.�³d�èÿ��ø.�³d�èÿ��ø.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ýAFAFÅ�HÅ&�œFè�Ùÿè!�X �5¯*�.(�p¸(�¨H�›^H�gi��ÔFà����à����à����à����à����à����à����à����à����à����à����à����à����à����à����à����ß����ß����ß����ß����ß����ß����ß����ß����ß����ß����ß����ß����������AFAF�”ZM�ÆAFAFä���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Þ°ô€���������P����k�¤x�R¼�)Þ�)Þ�R¼�R¼�Æ>�·��6nŒ��Œ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ž����’��”��ΊFߛWðÞ¼š“ �4�5Íõ��@ÉDô6  
2013-10-31 12.21.51
2013-10-31 12.21.59
2013-10-31 12.22.08
2013-10-31 12.22.48
2013-10-31 12.23.08

2013-10-31 12.21.38 | ø;lÿÿÿÿ4xV4xV4xV4`Š"èd ÿÿ&éM„ýýCALZMGA01Cur.ZMGA01CML018001001509FD1301090F5C010D011601160A01ï2wë&TUNAзfI-ú¿à=ÿÿ&HÕÿÿV/bûÿÿ NÿÿèFLFLSVN# ®Ð·(*( T Q ÿÿYè_‚þB G+F*PöêKz‚O7pkhÌ› þ8ßJKJK\‘ü¾ï’_¦£‘dX·Ôd,/fI-ú¿à=ÿÿ&HÕÿÿV/bûÿÿ NÿÿèJKJKqfqfaUqf™ ™ qfaUaUaUaUaUaUaUaUaUQ3afafaf™ ™ qfaUaUaUaUaUaUaUaUaUqfafafA3qf™ qfaUaUaUaUaUaUaUaUaUQ3Q3A31"1"1"Q3afaUaUaUaUaUaUaUaUQ3Q3Q31"1"Q3aUaUaUaf1"Q3aUaUaUaUQ3Q3Q31"1"aUaUQ3afaUQ3Q3aUaUaUaU™ ™ af1"Q3aUQ3Q3Q3aUafQ3aUaUaUaU™ ™ ™ 1"Q3aUafQ3Q3afafQ3aUaUaUaU™ aUQ31"Q3afQ3Q3Q3aUafQ3aUaUaUaUafafQ31"Q3aUafQ3afafQ3Q3aUaUaUaUafafQ31"1"afafaUafaf1"Q3aUaUaUaUafaUQ31"1"A3afaUafA31"Q3aUaUaUaUafafQ31"1"1"Q3afaUQ3afaUaUaUaUaUafafQ3Q3Q3aUaUaUaUafafaUaUaUaUaUafafafafafaUaUaUaUaUafaUaUaUaUaUafafafafafaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUJKJK²ªÛE,\þÿèQ'úÿœ_MQôÁ³dèÿø.³dèÿø.³dèÿø.³dèÿø.ýAFAFÅHÅ&œFèÙÿè!X 5¯*.(p¸(¨H›^HgiÔFààààààààààààààààßßßßßßßßßßßßAFAF”ZMÆAFAFäÞ°ô€ P k¤xR¼)Þ)ÞR¼R¼Æ>·6nŒŒŽ’”ΊFߛWðÞ¼š“ 45Íõ @ÉDô6 Download Originalna slika
Vseh slik: 47 | POMOČ